شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸
فارسی
Englishقانون مقررات صادرات و واردات ایران 1393
جهت دریافت قانون مقررات صادرات و واردات ایران در سال 1393کلیک کنید. ...
آموزش پیشرفته اسناد تجاری و حمل کالا در شرایط تحریم
آموزش پیشرفته اسناد تجاری و حمل کالا در شرایط تحریم توسط کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی برگزا...


پرتغال

ایران

 
اخبار شورا

پرتغال در راه اجرای ریاضتهای اقتصادی دشوارتر قرار دارد

مادرید – دولت پرتغال که از چهار سال پیش گرفتاربحران اقتصادی است، پس از اعلام تصمیمات جدید بانک مرکزی اروپا برای خرید بدهیکشورهای دارای بنیه مالی ضعیف این اتحادیه، از این تصمیمات استقبال کرده و خود رابرای تن دادن به شرایط دشوار ریاضتهای اقتصادی ناشی از آن آماده می کند.

بهگزارش ایرنا، آنیبال کاواکو سیلوا رییس جمهوری پرتغال تدابیر جدید بانک مرکزیاروپا را برای مقابله با بحران بدهی ها ستود اما آن را دیر دانست.

ˈپدروپاسوس کوئلوˈ نخست وزیر این کشور نیز خرید بدهی کشور های بحران زده اروپایی را موجبتسهیل بازگشت پرتغال به بازار و اجرای برنامه ریاضت اقتصادی این کشور ارزیابی کردولی هشدار داد که این تصمیم جایگزین تلاش ما برای اصلاحات اقتصادی نخواهد شد.

پاسوس کوئلو در همین راستا اعلام کرد دولت قصد دارد برای کاهش هزینه ها و کنترلکسری بودجه، دست به تدابیر ریاضتی تازه ای بزند که محور اصلی آن، کاهش حقوقکارکنان نهادهای عمومی و خصوصی و افزایش مالیاتها است.

به گزارش منابع خبری، او شب گذشته در یک پیام تلویزیونی گفت که در اجرای بسته جدیداقدامات ریاضتی، دولت بزودی حق بیمه تامین اجتماعی تمامی افراد تحت پوشش آن را از11 به 18 درصد افزایش می دهد.

معنای این سخن، کاهش دو باره حقوق همه کارمندان، کارکنان نهادهای عمومی و دولتی وافراد شاغل در بخش خصوصی در پرتغال است.

دولت پرتغال در حالی قصد اجرای این تصمیم را دارد که دیوان عالی این کشور جنوبغربی اروپا با صدور حکمی، کاهش حقوق کارمندان را غیرقانونی خوانده است اما، پاسوسکوئلو گفت که این اقدام را در چارچوب
ˈتلاش همهˈ به منظور یک ˈهدف مشترکˈ که بهبود وضعیت اقتصادی و مبارزه با بیکاری درکشور است، انجام می دهد.

او تاکید کرد که بیکاری اکنون مهمترین مشکل پرتغال است و همه باید خود را برای حلآن مسئول بدانند. نرخ بیکاری در این کشور 10 میلیون نفری هم اکنون 15 درصد است کهدومین کشور اروپایی از این نظر پس از اسپانیا بانرخ 25 درصد به شمار می رود.

بر اساس گزارشها، افزایش 7 درصدی حق بیمه تامین اجتماعی موجب کاهش شدید حقوقماهانه کارمندان خواهد شد که در نتیجه ریاضتهای اقتصادی قبلی، مدتها است حقوق آنهاثابت مانده و حتی، کاهش نیز داشته است.

با این حال، نخست وزیر پرتغال گفت که برای ترمیم درآمدهای کارمندان، دولت به میزانیک ماه پاداش سالانه آنها را در طول 12 ماه پرداخت خواهد کرد.

کارکنان نهادهای دولتی و عمومی پرتغال همچون اسپانیاپیش از بحران اقتصادی، هر شش ماه یکبار یک ماه حقوق به عنوان پاداش دریافت میکردند اما در پی بروز بحران، دولتهای دو کشور این پاداشها را قطع کرده اند.

دولت پرتغال گفت که به منظور کاهش هزینه های شرکتها و کمک به آنها برای ایجادفرصتهای شغلی، حق بیمه کارفرمایان را نیز از حدود 24 درصد به 18 درصد کاهش می دهد.

این تصمیم با مخالفت احزاب مخالف روبرو شده است که آن را غیرقابل توجیه می خوانند.

ˈکارلوسزورینیوˈ رهبرحزب سوسیالیست بزرگترین حزب مخالف دولت پرتغال گفته است که کاهش جدید حقوق کارکناننهادهای عمومی و خصوصی، ˈطاقت فرساˈ است و دولت را به خاطر این همه ˈقربانی های انبوهˈ سرزنش کرد.

او گفت که دولت پرتغال باید مسئولیت شکست سیاستهای اقتصادی خود را بپذیرد زیرا بهجای حل بحران، بر دامنه آن افزوده و بیکاری را افزایش داده است.

رهبران سه تشکل عمده کارگری پرتغال و حزب کمونیست این کشور نیز با انتقاد از تصمیمدولت برای اعمال ریاضتهای اقتصادی جدید، آن را یک
ˈدزدیˈ از کارگران به نفع شرکتها توصیف کردند.

به گفته پاسوس کوئلو، در بسته های جدید ریاضتی، دولت تصمیمی برای کاهش حقوق وخدمات بازنشستگان نگرفته است اما پاداش شش ماهه آنها همچنان قطع خواهد بود.

نخست وزیر پرتغال همچنین از بررسی افزایش دوباره مالیاتها در پرتغال به منظورایفای تعهدات کاهش کسری بودجه کشور خبر داد اما گفت که هنوز در مورد میزان دقیقاین افزایش به نتیجه نرسیده ایم.

این در حالی است که نخست وزیر پرتغال پیشتر اعتراف کرده بود که شهروندان و شرکتهایاین کشور بار مالیاتی سنگینی را تحمل می کنند.

دولت پرتغال سال گذشته میلادی یک بسته نجات مالی به مبلغ 78 میلیارد یورو از اتحادیهاروپا دریافت کرد اما در قبال آن متعهد شد کسری بودجه خود را کنترل کند. اکنوننمایندگان تروئیکای مالی اعطا کننده این بسته نجات شامل اتحادیه اروپا، بانک مرکزیاروپا و صندوق بین المللی پول در پرتغال مستقر شده اند تا برای پنجمین بار گزارشروند ایفای تعهدات دولت این کشور برای کاهش کسری بودجه و بهبود درآمدهای خود رابررسی کنند.

بسته نجات مالی به پرتغال و دیگر کشورهای متقاضی به صورت مرحله ای و در صورت اجرایتعهدات آنها که مبتنی بر ریاضتهای شدید اقتصادی و افزایش هزینه های زندگی در اینکشورها است، پرداخت می شود و همین امر، همواره صدای اعتراض مردم را بلند می کند.

بنا بر گزارشها، با وجود استفاده از بسته نجات مالی، نرخ تولید ناخالص داخلیپرتغال در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 3/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتربوده و شرط تروئیکا ارایه دهنده بسته نجات مالی برای کاهش 5/4 درصدی کسری بودجهاین کشور در سال جاری نیز محقق نشده است.

در همین حال، رییس جمهوری محافظه کار پرتغال ساعاتی پیش به خبرنگاران گفت کهپرتغال و ایرلند که بسته نجات مالی دریافت کرده اند، ریاضتهای اقتصادی درخواست شدهاز سوی بانک مرکزی اروپا را در قبال خرید بدهی آنها از سوی بانک مرکزی اروپا بهاجرا خواهند گذاشت.

کاواکو سیلوا افزود:
ˈ تصمیم روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا برای همهاروپا بسیار مهم بود هرچند جای افسوس دارد که دیر اعلام شد؛ چون اگر زودتر اینتصمیم را می گرفتند موجب کاهش بی اعتمادی در حوزه یورو می شد و از سود دلالاناوراق قرضه دولتی در بازارها می کاست.ˈ

به عقیده کارشناسان، این اظهارات راه را برای فروش اوراق قرضه بیشتر از سوی دولتپرتغال در آینده باز می کند؛ هر چند به دلیل دریافت بسته نجات مالی تا سال آیندهمجبور به این کار نیست.

منبع: ایرنا


تاریخ خبر: 910628
ديدار هیئت تجاری پرتغال به سرپرستي شهردار شهر Leiria با رييس شوراي بازرگاني ايران وپرتغال
تبریک ریاست محترم شورا بمناسبت عید فطر
بازتاب مطبوعاتی حضور وزیر امور خارجه پرتغال و هیئت تجاری همراه در اتاق بازرگانی ایران
نهار کاری هیئت مدیره شورا با هیئت بازرگانی پرتغالی
برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی کیش با حضور غول‌های نفتی
آرشیو
 
  نکته امروز
عضو محترم
کلیه اطلاع رسانی های این شورا از طریق ایمیل می باشد،
 در صورتی که در طول مدت عضویت ایمیلی از طرف شورا دریافت نکرده اید،
 با دبیرخانه این شورا تماس حاصل فرمایید.

فارسی - English - عضویت - ورود اعضاء
نظر خواهی و پیشنهادات - عضویت در سایت - تماس با ما

کليه حقوق اين سايت متعلق به شورای بازرگانی ایران و پرتغال می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراح: روزبهان یوسفی